Категория: Право На Ремонт

Какво се случи с новата програма за самообслужване на Apple? Идва ли още?

Apple обеща, че програмата за самообслужване ще бъде стартирана в началото на 2022 г. в САЩ, така че какво се случи?

Прочетете Повече