Категория: Kahoot

Kahoot! Умножението за iPhone и iPad носи 20 мини-игри за обучение на децата по математика

Tiffany Garrett

DragonBox разширява света на Kahoot! с ново приложение, фокусирано върху преподаването на математика на деца с Kahoot! Умножение.

Прочетете Повече